Dự án Kè bờ sông Cần Thơ-ứng phó với Biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, vay vốn AFD

Dự án Kè bờ sông Cần Thơ-ứng phó với Biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, vay vốn AFD

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
Thời gian thực hiện: Năm 2013 và năm 2020-2021
Nguồn vốn: Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án Cải thiện Môi trường và Thích ứng với Biến đổi khí hậu Hội An, tỉnh Quảng Nam

Dự án Cải thiện Môi trường và Thích ứng với Biến đổi khí hậu Hội An, tỉnh Quảng Nam

Địa điểm: Thành phố Hội An-Tỉnh Quảng Nam
Thời gian thực hiện: Năm 2012–2013 và năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn Đối ứng
Khách hàng: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Nam
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7