Thủy lợi

INTEC đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công trình thủy lợi bao gồm hồ chứa, sông, kênh, rạch... 
Các dự án tiêu biểu: 
- Xây dựng kè sông Long Hồ, L = 6km, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
- Cải tạo kênh Chín Tế - thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre 
- Cải tạo rạch Cái Sơn, rạch Bà Bầu, Long Xuyên - An giang
- Cải tạo Kênh 62, kênh Cái Nhúc, Vị Thanh - Hậu Giang
- Kè, nạo vét hồ Lai Nghi, hồ Pháp Bảo, Hội An - Quảng Nam
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7