Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè

Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè
Địa điểm: Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB)
Khách hàng: Tập đoàn VINCI Construction Grands Projets
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Đặc điểm chính:
  • Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau khi hoàn thành sẽ thu gom, xử lý nước thải trong lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Khu đô thị mới Thủ Thiêm đồng thời được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A trước khi thải ra môi trường TP.HCM.
  • Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè có công suất xử lý lên đến 480.000 m3/ngày, sử dụng công nghệ xử lý MBBR.

Dịch vụ cung cấp:
  • Thiết kế cơ sở điều chỉnh cho các phần Kiến Trúc-Xây dựng-Kết cấu và MEP
  • Thiết kế Kỹ thuật cho các phần Kiến Trúc-Xây dựng-Kết cấu và MEP
  • Thiết kế Thi công cho các phần Kiến Trúc-Xây dựng-Kết cấu và MEP

Dự án khác

dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7