Thực hiện công tác tư vấn từ bước tiền khả thi, khả thi, cho đến thiết kế chi tiết và giám sát thi công. Một số dự án tiêu biểu:
  • Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè công suất 450.000 m3/ngày đêm, vốn WB
  • Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho khu đô thị Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc
  • Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An, vay vốn WB
  • Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, vay vốn DANIDA (Đan Mạch) 
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7