Phát triển và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long

Phát triển và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long
Địa điểm: Thành phố Vĩnh Long
Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Đặc điểm chính:
Dự án có quy mô nhóm A, tổng mức đầu tư lên đến 202,2 triệu USD. Dự án gồm 04 hợp phần như sau:
1. Hợp phần 1: Quản lý rủi ro lũ lụt và vệ sinh môi trường. 
 • Kè sông Long Hồ bằng hệ thống tường bê tông trọng lực dạng thẳng đứng, xây dựng hệ thống đường đi bộ 5m kết hợp quản lý vận hành và cảnh quan sau kè (L=6km);
 • Xây dựng công ngăn triều với khẩu độ từ 4m đến 12m tại các điểm giao giữa kênh rạch thoát nước chính với các tuyến sông (L=9km);
 • Cải tạo hệ thống kênh, rạch thoát nước chính (L= 22km);
 • Đầu tư hệ thống cống thoát nước mưa kết hợp cải tạo lại mặt đường, vỉa hè, cây xanh tại các khu vực trũng thấp trong khu vực 7 phường đô thị lõi với diện tích 2.060 ha và dân số khoảng 112.000 người;
 • Xây dựng hệ thống thu gom, trạm bơm và xử lý nước thải, gồm:
 • Đường ống thu gom xử lý nước thải cấp 1 (L=58.3km);
 • Đường ống thu gom nước thải dịch vụ (L=105,7 km);
 • Xây dựng 08 Trạm bơm nước thải có công suất từ: 
 • Trạm xử lý nước thải có công suất 15.000 m3/ngđ.
2. Hợp phần 2: Phát triển hành lang chiến lược đô thị.
 • Xây dựng Tuyến đường kết nối Phường 8 - Phường 9 (L=3km);
 • Tuyến đường trục chính đô thị số 1 (L= 5,5 km);
 • Tuyến đường trục chính đô thị số 1 (L= 5,8 km);
3. Hợp phần 3: Phát triển khu Tái định cư.
4. Hợp phần 4: Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong quản lý đô thị.

Dịch vụ cung cấp:
1. Khảo sát địa hình; 
2. Khảo sát địa chất công trình;
3. Khảo sát thuỷ văn
4. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;
6. Lập báo cáo đánh giá tác động môi tường; 
7. Lập báo cáo khung chính sách tái định cư; 
8. Lập báo cáo khảo sát cam kết đấu nối hệ thống thu gom và xử lý nước thải; 
9. Lập báo cáo các mô hình thủy lực

Dự án khác

dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7