Nâng cấp và Phát triển đô thị là lĩnh vực chiếm thế mạnh nhất của INTEC trong việc cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn từ Lập đề xuất dự án, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, thiết kế chi tiết, giám sát thi công, lập các báo cáo môi trường, xã hội,... Các dự án tiêu biểu do Intec thực hiện:
  • Dự án Phát triển và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, vốn WB và RVO (Hà Lan)
  • Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án các thành phố Vĩnh Long, Bến Tre, Long Xuyên và Bạc Liêu, vay vốn WB
  • Dự án phát triển đô thị loại vừa-tiểu dự án thị xã Kỳ Anh-Hà Tĩnh và tiểu dự án Hải Dương-tỉnh Hải Dương
  • Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc-tiểu dự án Cao Bằng, vốn ADB
  • Dự án phát triển đô thị loại 2-thành phố Xanh-tiểu dự án Hà Giang, vốn ADB
  • Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long-các tiểu dự án thành phố Trà Vinh, thành phố Rạch Giá, Thành phố Cao Lãnh, Thành phố Cần Thơ, vay vốn WB;
  • Dự án phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần 2-tiểu dự án thành phố Bắc Giang, tiểu dự án thành phố Móng Cái, vay vốn ADB
  • Dự án phát triển Đô thị  thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng Đô thị, vay vốn WB.
  • Dự án Phát triển các Đô thị loại 2 lần 2, tiểu dự án thành phố Hà Giang, tiểu dự án thành phố Huế, vay vốn ADB.
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7