Lĩnh vực hoạt động

Cấp nước

Cấp nước

INTEC là công ty Tư vấn hàng đầu Việt Nam trong việc thực hiện các dự án về cấp nước. Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đa dạng từ lập dự án đến thiết kế chi tiết, giám sát thi công,… cho các đô thị, khu kinh tế, các ...
Nâng cấp và Phát triển đô thị

Nâng cấp và Phát triển đô thị

Nâng cấp và Phát triển đô thị là lĩnh vực chiếm thế mạnh nhất của INTEC trong việc cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn từ Lập đề xuất dự án, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, thiết kế chi tiết, giám sát thi công, ...
Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật

Thực hiện công tác Tư vấn xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cho các khu đô thị, các khu công nghiệp, các khu dân cư, các nhà máy,..  Một số dự án tiêu biểu Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng ...
Thoát nước và vệ sinh môi trường

Thoát nước và vệ sinh môi trường

Thực hiện công tác tư vấn từ bước tiền khả thi, khả thi, cho đến thiết kế chi tiết và giám sát thi công. Một số dự án tiêu biểu: Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè công suất 450.000 m3/ngày đêm, vốn WB Dự án xây ...
Thủy lợi

Thủy lợi

INTEC đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công trình thủy lợi bao gồm hồ chứa, sông, kênh, rạch...  Các dự án tiêu biểu:  - Xây dựng kè sông Long Hồ, L = 6km, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  - Cải tạo kênh Chín Tế - thành phố Bến Tre ...
Giao thông

Giao thông

Tư vấn xây dựng hệ thống giao thông cho các khu đô thị bao gồm cầu đường đô thị. Một số công trình tiêu biểu như: - Xây dựng tuyến đường Đại lộ Đông Tây - Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre - Xây dựng đường Võ Văn Kiệt - thành phố ...
Y tế - Giáo dục

Y tế - Giáo dục

Cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện các dự án xây dựng các Bệnh Viện, Trường học lớn trên cả nước. Một số dự án tiêu biểu như sau: Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, quy mô 500 giường, vốn vay Hungary; Dự án Xây dựng bệnh ...
Ứng phó với biến đổi khí hậu và Thủy lợi

Ứng phó với biến đổi khí hậu và Thủy lợi

Tư vấn lập dự án và thiết kế các dự án liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu trên khắp các địa phương của Việt Nam, một số dự án tiêu biểu: Dự án Cải thiện Môi trường và Thích ứng với Biến đổi khí hậu Hội An, tỉnh Quảng ...
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7