• Slide 2
  • Slide 1
  • slide2-tv

Cấp nước

Cấp nước
INTEC là công ty Tư vấn hàng đầu Việt Nam trong việc thực hiện các dự án về cấp nước. Các ...

Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật
Thực hiện công tác Tư vấn xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cho các khu đô thị, các khu công nghiệp, ...

Giao thông

Giao thông
Tư vấn xây dựng hệ thống giao thông cho các khu đô thị bao gồm cầu đường đô thị. Một số ...

Thủy lợi

Thủy lợi
INTEC đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công trình thủy lợi bao gồm hồ chứa, sông, kênh, rạch...  Các ...

Y tế - Giáo dục

Y tế - Giáo dục
Cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện các dự án xây dựng các Bệnh Viện, Trường học lớn trên cả ...

Ứng phó với biến đổi khí hậu và Thủy lợi

Ứng phó với biến đổi khí hậu và Thủy lợi
Tư vấn lập dự án và thiết kế các dự án liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu trên ...

Thoát nước và vệ sinh môi trường

Thoát nước và vệ sinh môi trường
Thực hiện công tác tư vấn từ bước tiền khả thi, khả thi, cho đến thiết kế chi tiết và giám ...

Nâng cấp và Phát triển đô thị

Nâng cấp và Phát triển đô thị
Nâng cấp và Phát triển đô thị là lĩnh vực chiếm thế mạnh nhất của INTEC trong việc cung cấp đầy ...

Thành tích

Giới thiệu công ty

dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7