Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Hưng

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Hưng

Địa điểm: Xã Tân Hưng, xã Khương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Thời gian thực hiện: 2021
Nguồn vốn: Vốn tư nhân
Khách hàng: Công ty Cố phần Đầu tư Xây dựng NHS
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Địa điểm: Tỉnh Hà Tĩnh
Thời gian thực hiện: Năm 2015
Nguồn vốn: Vốn Abu Dahbi và vốn Đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý dự án ISDP – HIRDP – ICDP Hà Tĩnh.
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Nhà máy dệt may QT

Nhà máy dệt may QT

Địa điểm: Bắc Giang
Thời gian thực hiện: 2011-2012
Nguồn vốn: Vốn Trong nước
Khách hàng: Công ty TNHH MTV dệt may QT
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7