Dự án xây dựng tuyến ống nước sạch DN2400 từ ngã tư Bình Thái tới Cầu Điện Biên Phủ

Dự án xây dựng tuyến ống nước sạch DN2400 từ ngã tư Bình Thái tới Cầu Điện Biên Phủ
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: Năm 2017-2020
Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
Khách hàng: Tập đoàn VINCI Construction Grands Projects
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Đặc điểm chính:
  • Xây dựng tuyến ống cấp nước có đường kính D=2,4m, dài 10km, với vật liệu bằng bê tông nòng thép dự ứng lực.
  • Tuyến ống nằm trên đường xa lộ Hà Nội và chạy song song với tuyến đường sắt trên cao Metro vượt qua sông Sài Gòn về đường Điện Biên Phủ.
  • Tuyến ống cấp nước được xây dựng bằng phương pháp khoan kích ngầm (Pipe jacking)

Dịch vụ cung cấp:
  • Khảo sát địa hình, tỷ lệ 1/200-1/500;
  • Khảo sát địa chất công trình,
  • Thí nghiệm CPT;
  • Thiết kế chi tiết tuyến ống, tính toán thủy lực, tính toán ống, quy trình vận hành bảo dưỡng

Dự án khác

dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7