Dự án Đầu tư Xây dựng nhà máy xử lý nước mặt sông Vàm Cỏ Đông

Dự án Đầu tư Xây dựng nhà máy xử lý nước mặt sông Vàm Cỏ Đông

Địa điểm: Tỉnh Long An
Thời gian thực hiện: Năm 2021
Nguồn vốn: Vốn Doanh nghiệp
Khách hàng: Công ty Cổ phần nước AquaOne Long An
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án xây dựng tuyến ống nước sạch DN2400 từ ngã tư Bình Thái tới Cầu Điện Biên Phủ

Dự án xây dựng tuyến ống nước sạch DN2400 từ ngã tư Bình Thái tới Cầu Điện Biên Phủ

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: Năm 2017-2020
Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
Khách hàng: Tập đoàn VINCI Construction Grands Projects
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Chờ và thị trấn Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Chờ và thị trấn Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

Địa điểm: Huyện Yên Phong-tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện: Năm 2012-2014
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban QLDA cấp nước Chờ và Gia Bình.
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Xây dựng hệ thống cấp nước cho các thị trấn: Eatling, Đắk Mâm, Kiến Đức, Quảng Khê, tỉnh Đak Nông

Xây dựng hệ thống cấp nước cho các thị trấn: Eatling, Đắk Mâm, Kiến Đức, Quảng Khê, tỉnh Đak Nông

Địa điểm: Tỉnh Đắk Nông
Thời gian thực hiện: Năm 2010-2011
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB)
Khách hàng: Công ty cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị Đắk Nông
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Xây dựng hệ thống cấp nước cho các thị trấn Tân Hà, Nam Ban, Đ’Ran, Bằng Lăng, tỉnh Lâm Đồng

Xây dựng hệ thống cấp nước cho các thị trấn Tân Hà, Nam Ban, Đ’Ran, Bằng Lăng, tỉnh Lâm Đồng

Địa điểm: Lâm Đồng
Thời gian thực hiện: Năm 2013
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB)
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng.
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Cấp nước cho khu liên hợp Gang thép Lào Cai

Cấp nước cho khu liên hợp Gang thép Lào Cai

Địa điểm: Huyện Bát Xát - Lào Cai
Thời gian thực hiện: Năm 2012
Nguồn vốn: Vốn Doanh nghiệp
Khách hàng: Công ty cổ phần Đầu Tư – Gang Thép Lào Cai
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án cấp nước cho KCN Quế Võ, Bắc Ninh, công suất 10.000m3/ngđ

Dự án cấp nước cho KCN Quế Võ, Bắc Ninh, công suất 10.000m3/ngđ

Địa điểm: Huyện Quế Võ-tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện: Năm 2011 – 2012
Nguồn vốn: Vốn Doanh nghiệp
Khách hàng: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
 Trang:    1  2 
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7