INTEC là công ty Tư vấn hàng đầu Việt Nam trong việc thực hiện các dự án về cấp nước. Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đa dạng từ lập dự án đến thiết kế chi tiết, giám sát thi công,… cho các đô thị, khu kinh tế, các thành phố, thị xã trên khắp cả nước. Một số dự án tiêu biểu:
  • Dự án xây dựng đường ống cấp nước sạch D2400 từ ngã tư Bình Thái đến cầu Điện Biên Phủ, vốn ADB
  • Dự án xây dựng nhà máy nước Aquaone Long An, công suất 300.000 m3/ngày
  • Dự án xây dựng đường ống băng sông Sài Gòn với công suất truyền tải 300.000 m3/ngày 
  • Dự án cấp nước cho khu kinh tế Nghi Sơn, giai đoạn 2 công suất 60.000 m3/ngày
  • Dự án cấp nước sạch cho khu lọc hoá dầu Nhơn Hội, Bình Định, công suất 300.000 m3/ngày
  • Dự án cấp nước cho khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai, công suất 18.000 m3/ngày
  • Dự án cấp nước cho Đô thị Điện Nam-Điện Ngọc và Tam Hiệp tỉnh Quảng Nam, vốn ADB
  • Dự án cấp nước cho huyện Phù Ninh, Phú Thọ, công suất 10.000 m3/ngày
  • Dự án cấp nước cho khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh, công suất 10.000 m3/ngày
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7