Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban Quản lý Dự án Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Đặc điểm chính:
1. Hợp phần 1: Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
- Xây dựng khối nhà Khoa Y cao 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 8.006 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 30.992 m2, phục vụ cho 3.000 sinh viên.
- Xây dựng hệ thống công viên cây xanh, cảnh quan, hạ tầng đấu nối, đường nội bộ cho khối nhà khoa Y trong giai đoạn 1. Diện tích S=6,3 ha.
- Xây dựng Khu trung tâm dữ liệu Đại học Quốc gia TPHCM Cải tạo tòa nhà iGreen của khu Công nghệ phần mềm thành trung tâm lưu trữ dữ liệu (DATA Center) với 2.730 m2 sàn xây dựng và 2.690 m2 hạ tầng.

2. Hợp phần 2: Vượt trội trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức.
- Xây dựng các trung tâm nghiên cứu mạng phục vụ cho toàn bộ ĐHQG-HCM
- Xây dựng khu Viện nghiên cứu, diện tích xây dựng khoảng 10.427 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 39.860 m2:
- Xây dựng khuôn viên cảnh quan, hệ thống đường giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật kết nối. Diện tích S=4,65 ha.
- Xây dựng tuyến đường ven hồ kết nối giao thông cho Khu Viện Nghiên cứu và Khu Nhà Công vụ.
- Xây dựng trạm xử  lý nước thải phục vu cho khu Viện nghiên cứu.

3. Hợp phần 3: QUản trị và quản lý dự án

Dịch vụ cung cấp:
  1. Lập báo cáo nghiên cứu Tiền khả thi
  2. Khảo sát địa chất công trình;
  3. Khảo sát địa hình;
  4. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở;
  5. Lập Báo cáo phân tích kinh tế - Tài chính;
  6. Lập Báo cáo Chiến lược Đấu thầu (PPSD);
  7. Lập sổ tay Hướng dẫn thực hiện vận hành dự án (POM).

Dự án khác

dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7